Om oss

Lokalkunnskap og høy kompetanse

I 2002 slo Byggmester Engelsen og Høvik AS seg sammen med Byggmester Olsen og Førde AS. Resultatet av dette ble en bedrift bestående av svært kompetente fagarbeidere med lang fartstid i byggebransjen; Bergen Miljøbygg AS. Vi påtar oss alle typer oppdrag for private, profesjonelle og offentlige aktører.

I 2012 flyttet vi vår administrasjon fra Damsgårdsveien samt produksjonslokaler fra Jordalen, til Fagerdalen på Lønborg. Dette gjorde at vi fikk samlet all vår aktivitet under samme tak.

Bergen Miljøbygg startet med elementproduksjon i 2008, først med tanke på garasjebygg. Senere er dette videreutviklet til at størstedelen av vår veggelementproduksjon nå benyttes ved oppføring av boliger, næring etc.

Vi har opparbeidet god erfaring med denne type produksjons- og byggemetode, som vi er svært trygg på i forhold til dagens krav.

Vi har bl.a. levert til flere store utbyggingsprosjekter samt til mindre prosjekter som eneboliger, hytter og garasjer.

Bergen Miljøbygg AS utfører alle tjenester innen tømrerfaget, som for eksempel nybygg, garasjer, restaurering, rehabilitering, etterisolering, vindusskift, takarbeid og malerarbeid. Vi er også godkjent våtromsbedrift.

I dag teller selskapet 34 ansatte, herav 5 med byggmesterutdannelse, og framstår som en solid, respektert byggmesterbedrift i Bergen og omegn. Vi har også 2 egne malere i staben, og er godkjent opplæringsbedrift.

Kjennetegn er som ved oppstarten, høy faglig kompetanse, lang erfaring og svært god lokalkunnskap.

Bjørgvingarasjen

Bjørgvin Garasjen er en egen avdeling i Bergen Miljøbygg AS, med lang erfaring innen levering og montering av elementgarasjer. Våre elementgarasjer er utviklet for å stå imot det tøffe vestlandsklimaet og tåler sammenligning med konkurrerende leverandører svært godt.

Bergen Miljøbygg AS – en Mesterbedrift

De aller fleste håndverkere er seriøse utøvere av sitt fag, men også i vår bransje finner man unntak som bekrefter regelen. Det finnes skrekkhistorier om uheldige kjøpere av håndverkstjenester, så vær føre var; sjekk opp håndverkeren før du går i gang.

Bergen Miljøbygg AS er en mesterbedrift og tåler således å bli ettergått i sømmene. En mesterbedrift kjennetegnes gjerne av seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet. Dette gjelder alle fagene og uansett om bedriften er liten eller stor. Bergen Miljøbygg AS kjennetegnes av alle disse tingene.

En mester er vant med krevende kunder og setter sin ære i å leve opp til disse kravene, så tro oss når vi sier det: Det er tryggere å bruke en mesterbedrift.

Sentral godkjenning

Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, samordning eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse.

Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.

Sentral godkjenning.

Bergen Miljøbygg AS, organisasjonsnummer 984215886, er i medhold av pbl.§ 22-1 og forskrift om byggesak av foretak for ansvarsrett av 27.juni 2008 nr.488 (SAK10) gitt følgende sentral godkjenning:

Søker i tiltaksklasse 1 Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 1.

Godkjenningen er gyldig til 7. oktober 2017.

Godkjent våtromsbedrift – kunnskap, seriøsitet og kvalitet

Bergen Miljøbygg AS er en godkjent våtromsbedrift. Dette innebærer at vi har forpliktet oss til å følge Byggebransjens våtromsnorm (BVN) og har våtromssertifiserte fagarbeidere og -ledere.

BVN er et verktøy, utviklet av bransjen selv ved Fagrådet for våtrom (FFV), for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. Normen skal bidra til at de løsningene og materialene som brukes og det arbeidet som utføres, har en så høy standard at man oppnår vannskadesikre våtrom med gode planløsninger og lang levetid. Normen er tilpasset de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Ikke la oppussingen av badet utvikle seg til et mareritt. Bruk en Godkjent våtromsbedrift, bruk Bergen Miljøbygg AS.

Se oppdatert liste over godkjente våtromsbedrifter.

Går du med tanker om ny bolig? Eller kanskje du skulle hatt en garasje til bilen din? Ta kontakt med oss for en uforpliktende og hyggelig prat!