Nyttig info

Nyttig info

Byggesak

Byggetillatelse får du av kommunen. Ikke alle garasjer må byggemeldes. Vi sørger for at du får de nødvendige byggemeldingstegninger. Byggetillatelse varierer noe fra kommune til kommune, men stort sett vil kravene være like. Det kan være restriksjoner der du skal bygge med hensyn til areal/mønehøyde – dette må avklares i forkant.

Er du usikker, ta kontakt med en saksbehandler i din kommune så får du vite det du trenger.

Frittstående bod eller uthus

Kan bygges på bebygd eiendom uten melding eller søknad dersom dette ikke strider mot andre lover, forskrifter eller kommunale planer.

Maksimal mønehøyde skal være 3 meter. Avstand til annen bygning på egen eiendom skal være minst 1 meter. Avstand til nabogrense skal være minst 4 meter.

Garasje under 50 kvm bruttoareal i én etasje

Så lenge oppsetting av garasjen ikke er i strid med gjeldende reguleringsplan for området, vil garasjebygningen bli sett på som et enkelt tiltak. Her kreves bare en enkel melding som du kan stå for selv – dette innebærer også rask behandlingstid. For enkle tiltak skal du ha svar innen 3 uker.

Du har full mulighet til å gjøre grunnarbeidene og oppføringen av garasjen selv.

Avstand til nabobygning skal være minst 2 meter eller til nabogrense minst 1 meter. Det er ingen krav når det gjelder avstand til eget bygg, men vi anbefaler minst 1 meter. Leier du ut eller bor i en tomannsbolig, rekkehus etc. er minstekravet 2 meter. Dersom garasjen er sammenføyd med boligen er grensen 30 m2. Egne branntekniske regler gjelder.

Dersom du har loftsrom med høyde under 1,9 meter er ikke dette måleverdig loft, og dermed kommer du fortsatt inn under “melding om tiltak”.

Garasje over 50 kvm og under 70 kvm i én etasje

Her kreves også kun enkel melding. Avstandskrav til nabobygning er 8 meter og avstand til nabogrense er 4 meter.

Garasje over 70 kvm bruttoareal i én etasje

Søknaden må utarbeides av et godkjent foretak og sendes myndighetene for godkjenning. Avstand til nabobygning skal være 8 meter og til nabogrense minst 4 meter. Avstand til eget bygg har ingen krav dersom plassen som benyttes til bilparkering er under 50 m2. Bruker du mer plass er kravet 8 meter. Skal du plassere den nærmere, kommer brannkrav inn.

Går du med tanker om ny bolig? Eller kanskje du skulle hatt en garasje til bilen din? Ta kontakt med oss for en uforpliktende og hyggelig prat!